Mokymų programa Vilniaus jaunimui

Skelbiama jaunimo atranka dalyvauti ilgalaikiame asmenybės tobulinimo(si) per savanorišką veiklą projekte. Projekto tikslai Sudaryti galimybę Vilniaus m. mokiniams susipažinti su nevyriausybinių organizacijų veikla. Padėti jaunimui tobulinti asmenines ir socialines kompetencijas užsiimant savanoriška veikla. Įprasminti mokyklose privalomas „socialines – pilietines“ valandas jas pakeičiant prasminga veikla nevyriausybinėse organizacijose. Projekto veiklos Jaunimas turės galimybę dalyvauti ilgalaikėje mokymų programoje, […]

Mokymų programa Naujosios Vilnios jaunimui

Skelbiama jaunimo atranka dalyvauti ilgalaikiame asmenybės tobulinimo(si) per savanorišką veiklą projekte. Projekto tikslai Sudaryti galimybę Naujosios Vilnios mokiniams susipažinti su nevyriausybinių organizacijų veikla. Padėti jaunimui tobulinti asmenines ir socialines kompetencijas užsiimant savanoriška veikla. Įprasminti mokyklose privalomas „socialines – pilietines“ valandas jas pakeičiant prasminga veikla nevyriausybinėse organizacijose. Projekto veiklos Jaunimas turės galimybę dalyvauti ilgalaikėje mokymų programoje, […]