Mokymų programa Naujosios Vilnios jaunimui

Skelbiama jaunimo atranka dalyvauti ilgalaikiame asmenybės tobulinimo(si) per savanorišką veiklą projekte.

Projekto tikslai

  1. Sudaryti galimybę Naujosios Vilnios mokiniams susipažinti su nevyriausybinių organizacijų veikla.
  2. Padėti jaunimui tobulinti asmenines ir socialines kompetencijas užsiimant savanoriška veikla.
  3. Įprasminti mokyklose privalomas „socialines – pilietines“ valandas jas pakeičiant prasminga veikla nevyriausybinėse organizacijose.

Projekto veiklos

Jaunimas turės galimybę dalyvauti ilgalaikėje mokymų programoje, kurią sudaro 4 dalys:

  1. Įvadiniai mokymai jaunimui (kovo 19-21 d.). Mokymų metu jaunimas susipažins tarpusavyje, išsikels asmeninio tobulėjimo tikslus, pasirinks sau tinkamą savanorystės sritį.
  2. „Savanorystės iššūkis“. Jaunimo grupelės (iš 5-ių asmenų) sutartu laiku eis į nevyriausybines organizacijas ir jose savanoriaus bent 15 – 20 val.
  3. „Savanorystės iššūkio“ refleksija (balandžio 17-18 d.). Susitikimo metu bus aptarta savanoriško darbo patirtis, asmeniniai pokyčiai.
  4. Baigiamasis refleksijos susitikimas (gegužės 22 d.). Susitikimas su mokyklų atstovais, tėvais ir sprendimų priėmėjais, siekiant skleisti gerąją savanoriškos veiklos patirtį.

Įvadiniai mokymai vyks Molėtų raj. Dalyviams visos apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos yra apmokamos. Kelionės į mokymus ir atgal išlaidos – dalyvio tėvų / globėjų indėlis į programą.

Dalyvių atranka

Mokymuose kviečiami dalyvauti jaunuoliai nuo 15 iki 18 m., kurie šiuo metu mokosi Naujosios Vilnios bendrojo ugdymo mokyklose. Iš viso mokymuose dalyvauti bus atrinkta 13 mokinių.

Norintys dalyvauti atrankoje turi užpildyti šią anketą iki kovo 3 d.: https://forms.gle/yTEJDwZF5G7hUF5q9

Mokymus finansuoja British Council Lithuania.

Kilus klausimams apie mokymus, galima juos užduoti el. paštu [email protected] arba telefonu 8 646 15301 (Žilvinas).