Rašyti Vikipediją

Savanorio veiklos:

Rašyti prasmingus Vikipedia straipsnius, redaguoti jau esamus, tikrinti informaciją.

Darbo laikas: nėra

Vieta: nėra

Akreditacija: nėra akreditacijos, balai stojant į universitetus nesuteikiami.

Kontaktinis asmuo: https://lt.wikipedia.org/wiki/Pagrindinis_puslapis