Lietuvos moksleivių sąjunga, Kauno skyrius

Organizacijos misija:

astovauti moksleiviams, formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.

Savanorio veiklos:

atstovavimas moksleivių interesams regioniniu, nacionaliniu lygmenimis, darbas su mokinių savivaldomis, veiklų / iniciatyvų organizavimas / įgyvendinimas.

Darbo laikas: Savanorių priėmimo laikas – ruduo (mokslo metų pradžia) ir / ar pavasaris

Vieta:

Akreditacija: nėra akreditacijos, balai stojant į universitetus nesuteikiami.

Kontaktinis asmuo: Ugnė Jankevičiūtė, www.moksleiviai.lt