Fridays 4 Future

Iniciatyvinė grupė renkasi ir protestuoja, siekdama aktyvesnių savivaldybės veiksmų ekologijos klausimais.

Organizacijos misija:

Kovoti su klimato kaita, nes tai kelia grėsmę dabartinei bei ateities kartoms visame pasaulyje.

Fridays 4 future judėjimas:
– Skleidžia informaciją visuomenei apie klimato kaitą.
– Reikalauja, kad politikai elgtųsi ryžtingai. Jie turi kartu siekti užsibrėžto tikslo, neleisti vidutinei pasaulinei temperatūrai pakilti aukščiau 1,5°C (kaip yra apibrėžta Paryžiaus susitarime).
– Nori padaryti kažką naudingo, o ne sustoti ir stebėti.
– Nori solidarizuotis su pasauliniais judėjimais kovojančiais su klimato kaita.
– Nori prisijungti ir kurti bendruomeniškumą, vienyti žmones pasiryžusius stabdyti klimato kaitą.

Darbo laikas: ši iniciatyva neturi pastovaus darbo laiko, tačiau protestai dažniausiai vyksta penktadieniais. Naujausią informaciją kaip prisijungti prie protestų galima jų rasti Facebook puslapyje čia.

Vieta: patalpų nėra, tačiau protestai dažniausiai vyksta Laisvės al. 26 (prieš savivaldybę).

Akreditacija: nėra akreditacijos, balai stojant į universitetus nesuteikiami.

Kontaktinis asmuo: nėra, komunikuoti per FB https://www.facebook.com/fridaysforfuturekaunas/