Tyrimo apie savanorišką veiklą rezultatai

Programa „Social Breeze“ 2019 metais bendradarbiavo su UAB „Spinter tyrimai“ ir organizavo šalies gyventojų požiūrio į savanorystę ir turimos savanoriškos veiklos patirties tyrimą. Esminiai tyrimo rezultatai:

  • Palyginti su 2012 m. padaugėjo respondentų, teigiančių, kad dalyvavo savanoriškoje viekloje (nuo 18 proc. iki 31 proc.). Nedalyvaujančių asmenų grupėje padaugėjo (nuo 22 proc. iki 31 proc.) nedalyvaujančių, bet norinčių dalyvauti savanoriškoje veikloje. Tai parodo, kad gyventojų požiūris į savanorišką veiklą keičiasi – jis tampa pozityvesnis.
  • Net 37 proc. moksleivių atsakė, kad nedalyvavo savanoriškoje veikloje, bet norėtų dalyvauti. 32 proc. moksleivių dalyvavo savanoriškose veiklose per paskutiniuosius 12 mėnesių.
  • Kas paskatintų savanoriauti? 38 proc. asmenų savanoriautų, jei turėtų daugiau laisvo laiko; 28 proc. – daugiau informacijos apie tai, kur galima savanoriauti. Moksleivius (48 proc.) labiausiai paskatintų bendraminčių, aplinkinių palaikymas. Taip pat daugiau laisvo laiko ir daugiau informacijos, kur galima savanoriauti.
  • 50 proc. moksleivių apie savanorystės galimybes sužino per ugdymo įstaigą, tad šiuo atveju ypač svarbų vaidmenį atlieka mokytojai.
  • Pagrindinė savanoriška veikla, kuria teko užsiimti – aplinkos tvarkymas, pagalba vaikams ir jaunimui, pagalba senyvo amžiaus žmonėms. Tarp moksleivių taip pat dažna savanoriška veikla – pagalba organizuojant kultūrinius renginius.

Visus tyrimo rezultatus galima rasti čia: Tyrimo ataskaita-Savanorystė-2019-Social Breeze