SOCIAL BREEZE – savanorystės programa, atpučianti permainas į taisyklių sukaustytą, į rezultatus orientuotą moksleivių kasdienybę.

Tai pažinties su savanoryste programa 8−10 klasių moksleiviams, skatinanti įsitraukti į visuomeninę veiklą, lavinanti naujus paauglio įgūdžius ir padedanti praktiškai suvokti ne tik individualius norus, galimybes, bet ir svajonių profesiją.

Kaip ir vėjas brizas, savo kryptį keičiantis du kartus per parą (dieną pučia nuo jūros į krantą, o naktį – nuo kranto į jūrą), taip ir savanorystė nėra tik vienkryptis judėjimas. Skiriant savo laiką ir dėmesį kitiems, teigiama energija sugrįžta įvairiais pavidalais – geru žodžiu, šypsena, padėka, išmokta pamoka. Tuo, kas augina, turtina ir keičia asmenybę. Savanorystė, kaip tas brizas, perkelia mokinius nuo grynos teorijos (vadovėliai, knygos, namų darbai, egzaminai) prie praktinių žinių apie gyvenimą. Be jokios prievolės, laisvai ir turiningai.

Mūsų tikslas

Įtraukti moksleivius į savanorišką veiklą ir uždegti jų norą siekti pokyčio visuomenėje. Įsitraukdami į nevyriausybinių organizacijų veiklą moksleiviai turės kitokį santykį su problemomis ir jų sprendimais – jie suvoks socialinių problemų priežastis ir stengsis dėl pokyčio. Pokytis – pagrindinė savanorio varomoji jėga.

Kaip mes veikiame

Šią programą vykdo bendrojo ugdymo mokyklos. Ji gali būti integruota į pilietinio ugdymo ar dorinio ugdymo pamokas arba vykti kaip neformali veikla. Programą dažniausiai vykdo pilietinio ugdymo, tikybos, etikos mokytojai ar socialiniai pedagogai, tačiau įsitraukti gali bet kuris mokyklos darbuotojas.

Mokyklos atstovas dalyvauja mokymuose ir išmoksta naudotis metodiniu lagaminu, o vėliau veda pamokas apie savanorišką veiklą mokiniams. Esant poreikiui bet kada gali konsultuotis su Nacionaliniu programos centru. Kartą per metus mokytojas dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

Detalesnę informaciją kaip prisijungti prie programos rasite čia:

Detalesnį programos aprašymą ir pamokų temas rasite čia: