Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija

Organizacijos misija:

Lietuvos Raudonasis Kryžius – valstybės pagalbininkė humanitarinėje srityje, kurios veiklos tikslas apsaugoti žmonių gyvybes ir orumą, palengvinti žmogiškąsias kančias ir teikti pagalbą nelaimės ištiktiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų.

Savanorio veiklos:

Organizuoti reginius, padėti tvarkytis buityje, inicijuoti projektus.

Darbo laikas: Susitikimo su savanoriu laikas derinamas individualiai

Vieta: A. Juozapavičiaus g.10A, LT09311 Vilnius LT, Lietuva

Akreditacija: nėra akreditacijos, balai stojant į universitetus nesuteikiami.

Kontaktinis asmuo: nėra. Reikia pildyti anketą per www.redcross.lt