Panevėžio socialinių paslaugų centras

Organizacijos misija:

Saugome ir skatiname socialinę gerovę, ypač silpniausius visuomenės narius, teikdami jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą paramą, kuri jiems padėtų ir juos įgalintų būti lygiaverčiais visuomenės nariais, neprarandant orumo.

Savanorio veiklos:

Savanoriui suteikiama galimybė praleisti laisvalaikį su apsilankiusiais senoliais, neįgaliais asmenimis, jiems padėti adaptuojantis prie visuomenės: prisidėti prie jų socialinių, kasdieninių įgūdžių ugdymo.

Kitos veiklos:

Savanoris taip pat gali organizuoti ir vykdyti vaikų užimtumą, šventes (meniniai, sporto ir kt. užsiėmimai; paskaitos, diskusijos, pokalbiai socialiniais klausimais (apie paauglystę, apie draugystę, apie šeimą, profesijas ir kt.);
organizuoti vaikų kasdieninę veiklą (maisto ruoša, palydėjimas į(iš) mokyklą(-os), būrelius, pagalba kt. pobūdžio užimtume (kinas, teatras, pasivaikščiojimas ir pan.).

Darbo laikas: nuo 14 iki 21 valandos kasdien, išskyrus sekmadienį ir pirmadienį

Vieta: ​Mackevičiaus g. 55 A, 35159 Panevėžys

Akreditacija: nėra akreditacijos, balai stojant į universitetus nesuteikiami.

Kontaktinis telefonas: 8 45 583857

https://www.facebook.com/panspc.lt

https://www.panspc.lt